«Γέφυρες Συνεργασίας για μία Σύγχρονη Διακυβέρνηση της Χώρας» - από τον Γιάννη Ν. Αναστασόπουλο

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 12:51
Εμφανίσεις: 842

Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε για 3η συνεχή χρονιά σε αυτή την Ημερίδα, τη μεγάλη ανταπόκριση των στελεχών του Δημοσίου στο κάλεσμα για διάλογο ουσίας. Άλλωστε, η πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ να επιχειρήσει να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, προέκυψε επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η ορθολογική οργάνωση του κράτους, προϋποθέτει τη συνεργατικότητα μεταξύ αυτών των διαφορετικών –πλην όμως αλληλοσυμπληρούμενων– τομέων.

Υπήρξαν περίοδοι της ιστορίας μας που δεν αναπτύξαμε την αρετή της συνεργατικότητας. Πλέον είναι επιταγή των καιρών, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και τις ιδέες και τον πολιτισμό.

Σε μία εποχή μεταβλητών και ρευστότητας η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι καίρια συστατικά προόδου, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Η πρόοδος βέβαια, δεν συμβαίνει από μόνη της. Οι άνθρωποι φτιάχνουμε την πρόοδο. Ως εκ τούτου η ατζέντα της σύγχρονης διακυβέρνησης του κράτους οφείλει να εστιάζει στον παράγοντα άνθρωπο –τη διαχρονική αξία που προσωποποιεί τη Δημόσια Διοίκηση στις συναλλαγές με τους πολίτες– και στην ενίσχυση μιας ανεξάρτητης και επαγγελματικής δημοσιοϋπαλληλίας με τη δημιουργία ενός ικανού και επαγγελματικού μηχανισμού στην υπηρεσία των συλλογικών υποθέσεων.

Όπως αποτύπωσε η έρευνα της ΕΑΣΕ, τα στελέχη του Δημοσίου είναι υψηλά καταρτισμένα, ενώ σε ποσοστό 84% ζήτησαν από την υπηρεσία τους και παρακολούθησαν την τελευταία 5ετία διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αυτή η κουλτούρα της διαρκούς μάθησης θα πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, μία από τις προτάσεις των στελεχών του Δημοσίου στην έρευνά μας ήταν να γίνει υποχρεωτική η εκπαίδευση κατά φάσεις σταδιοδρομίας και ανάληψης θέσεων ευθύνης.

Βασική προϋπόθεση: Απαιτείται ορθή αξιοποίηση προσωπικού. Διότι το να διαθέτεις προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντικό, αλλά αν δεν το αξιοποιήσεις σωστά, δεν θα παραμείνει υψηλών δεξιοτήτων.

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να αποκτά νέες γνώσεις, νέες τεχνικές και εργαλεία διοίκησης που εξελίσσουν τις δεξιότητές του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιλαμβάνεται το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού του.

Αυτό που λείπει από το Δημόσιο είναι ένα επαρκές σύστημα επιβράβευσης των στελεχών, με ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία του έργου που έχει φέρει εις πέρας ο κάθε υπάλληλος, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καθώς και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κρίσεων και έργων –θέματα που πολύ σωστά τέθηκαν από όσους απάντησαν το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που αναπτύχθηκε, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου, ο οποίος συναρτάται με τον αντίστοιχο μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, με πολύπλευρες επιπτώσεις και αλληλεξαρτήσεις.

Είναι ψηφιακός μετασχηματισμός μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αποτελεί πρόκληση, ύψιστη προτεραιότητα, αλλά και δέσμευση για συνεργασία όλων των παραγόντων: Κυβέρνησης – Δημόσιας Διοίκησης – Ιδιωτικού Τομέα.

Εδώ εντάσσεται και η πρόταση για να δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη για την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας και απλούστευση διαδικασιών, ώστε να μειωθεί δραστικά το κόστος της κρατικής μηχανής αλλά να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της.

Ζούμε την Δ’ βιομηχανική επανάσταση. Η επιτάχυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας του δημοσίου είναι αναγκαία προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και το ισχυρό αντίδοτο στην πάταξη της γραφειοκρατίας και κατ’ επέκταση της διαφθοράς.

Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να νιώθουν καλά στον εργασιακό τους χώρο. Διότι έχοντας θετικά συναισθήματα, επιτυγχάνουν τους στόχους ευκολότερα, είναι περισσότερο αποδοτικοί και αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους, επηρεάζοντας μάλιστα θετικά και τους ανθρώπους γύρω τους.

Ο σεβασμός, η πίστη στον οργανισμό, η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη, η αυτονομία, η ομαδικότητα, οι ηθικές αξίες και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στον εργασιακό χώρο. Τα επιτελικά στελέχη έχουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του θετικού αυτού κλίματος, επιτυγχάνοντας ομάδες εργασίας με υψηλό ηθικό και αυξημένη παραγωγικότητα!

Φιλοδοξία και προσπάθεια της ΕΑΣΕ είναι να φέρει κοντά τα στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να συνδράμει προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης μίας κουλτούρας συνεργασίας.

Και κάτι τελευταίο.

Το συμβολικό αναμνηστικό έργο του Μόραλη που προσφέρθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της Ημερίδας, επιγράφεται «η Συνάντηση» και συμβολίζει τη συνάντηση δύο κρίκων της ίδιας αλυσίδας, Δημοσίου και Ιδιωτικού, που επιθυμούμε να συνεχισθεί.

 

 

Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ

 

Στη συνέχεια … διαβάστε ολόκληρο το ανάτυπο.

«Το παρόν ανάτυπο αποτελεί το απόσταγμα των θέσεων της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα, μέσα από τη σύμπραξη του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Περιλαμβάνει ακόμη τα συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε συνέχεια της επιτυχημένης ειδικής Ημερίδας που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, υπό την Αιγίδα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τίτλο « Γέφυρες Συνεργασίας για μια σύγχρονη διακυβέρνηση της χώρας». Τα συμπεράσματα καθώς και όσα διατυπώθηκαν κατά τις εργασίες της Ημερίδας, δημοσιεύονται αυτούσια στην αντίστοιχη αναλυτική έκδοση της ΕΑΣΕ».

 

Ανάτυπο

Διαπιστώσεις / Συμπεράσματα / Προτάσεις

Από την Ημερίδα

Γέφυρες Συνεργασίας
για μία Σύγχρονη Διακυβέρνηση της Χώρας

 

Ολόκληρο το Ανάτυπο και εδώ!

 

 

 

 

Opsarion.gr