Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας - Περιφορά εικόνας & Πανηγύρι - 2

Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2013 07:31
Εμφανίσεις: 4142

Το video αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου. Οι ανάγκες της δημοσίευσης μας έκαναν να το δώσουμε σε δύο DVD.

     Αργά αλλά σταθερά συνεχίζουμε τις δημοσιεύσεις εικόνας και ήχου από το αρχείο του Γιάννη Χρ. Ζαφειρόπουλου.

DVD

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος