Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας - Περιφορά εικόνας & Πανηγύρι - 2

Το video αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου. Οι ανάγκες της δημοσίευσης μας έκαναν να το δώσουμε σε δύο DVD.

     Αργά αλλά σταθερά συνεχίζουμε τις δημοσιεύσεις εικόνας και ήχου από το αρχείο του Γιάννη Χρ. Ζαφειρόπουλου.

DVD

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος