Κατασκοπία κατά Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα

Κατασκοπία στήν επαναστατημένη Πελοπόννησο;
Ανέκδοτη Οθωμανική Έκθεση
Περί της αφαιρεθείσης επιστολής του 
Θ. Κολοκοτρώνη για την μάχη των Τρικόρφων 
(θέρος του 1825)

 

 

Ἡ ἰδέα γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς ἀνὰ χεῖρας μελέτης γεννήθηκε ὅταν, κατὰ τὴ διάρκεια ἔρευνας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2011 στὰ Ὀθωμανικὰ Πρωθυπουργικὰ Ἀρχεῖα τῆς Κωνσταντινούπολης γιὰ τὴν Πελοπόννησο στὴν Ὀθωμανοκρατία, ἐντοπίσαμε τὸ χειρόγραφο μὲ ταξινομικὸ ἀριθμὸ HAT.893.39416. Πρόκειται γιὰ μία ἔκθεση (ʿarīża) ὑποβληθεῖσα στὸν μεγάλο βεζίρη, στὸ ἄνω τμῆμα τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἰδιόχειρη σημείωση τοῦ σουλτάνου (aṭṭ-ı hümāyūn). Τὸ χαρτὶ ἔχει διαστάσεις 21,5x17,3 ἑκ. καὶ τὸ κείμενο ἀναπτύσσεται σὲ 35 στίχους σὺν μία σφραγίδα στὸ κάτω ἀριστερὸ μέρος. Φέρει δύο μεταγενέστερες σημειώσεις ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ περιθωρίου (der kenār): Αὐτοκρατορικὴ Γραφὴ Νούμερο 55 (aṭṭ-ı Hümāyūn Numro 55) καὶ Κιβώτιο 162 (andıḳ 162). Ἡ γλώσσα εἶναι ἡ Ὀθωμανικὴ Τουρκικὴ καὶ ἡ γραφὴ tevḳīʿ στὸ σουλτανικὸ σημείωμα, καὶ nesi στὸ κυρίως μέρος. Τέλος, φέρει τὴ χρονολογία 23 Ẕūlicce 1240 (08.08.1825). Ὡς ἐκ τούτου, τεκμαίρεται ὅτι ὁ μεγάλος βεζίρης στὸν ὁποῖο ἀπευθυνόταν ἦταν ὁ Μπεντερλὶ Μεχμὲτ Σελὶμ Σιρὶ Πασὰς (Benderli Memed Selīm Sırrī Paşa, 14.09.1824-24.10.1828)1 καὶ σουλτάνος ὁ Μαχμοὺτ Β΄ (1808-1839).

 

 

Η συνέχεια της μελέτης σε μορφή PDF

 

 

 

 

Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος
Δρ Ἱστορικὸς - Ὀθωμανολόγος 
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

 

 

 

 

 

 

 

 

==========

Arcadians.gr 
26.11.2018