Ηραία

Η Ηραία, μερικές δεκαετίες πίσω

Απογραφές 1940

Άγιος Ιωάννης

  268

Λυσσαρέα

  599

Αετοράχη

  717

Παλούμπα

  770

Βλάχοι ( Χρυσοχώρι )

  367

Πυρή?

  345

Κακουρέικα

  526

Ράφτη

  686

Κοκορά

  389

Σαρακίνι

  364

Λιοδώρα

  261

Σέρβου

1028

Λουτρά Ηραίας

1029

Ψάρι

  352

Λυκούρεση

  302