Αρκαδία - Θρησκευτικός Τουρισμός

Εισαγωγή

Η ανθρώπινη μετακίνηση στο χώρο, με σκοπό την αναζήτηση του ιερού ή του θείου, αποτελεί μία σημαντική ψυχολογική ανάγκη για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα ή θρησκεία, η οποία συνεπάγεται πολλαπλές οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους τόπους προσκυνηματικού ή θρησκευτικού προορισμού.

     Στην εποχή μας το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θρησκευτικός τουρισμός. Το κύριο κίνητρο που ωθεί τα άτομα να πραγματοποιήσουν ταξίδια αυτής της μορφής, είναι το θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο τις περισσότερες φορές συνδυάζεται και με άλλα κίνητρα που καλύπτουν την τουριστική τους ανάγκη. Κι’ αυτό γιατί ζούμε σε μια εποχή, όπου τα τουριστικά μας ταξίδια είναι πολυδιάστατα και η σύνθεσή τους προσδιορίζει το τουριστικό πακέτο το οποίο έχει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που αποτελούν αντικείμενο εμπορευματοποίησης και ικανοποιούν πολλαπλώς τις ανάγκες του τουρίστα -ταξιδιώτη.

Ολόκληρη η ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρη Λαγού σε μορφή pdf. 

 

 

 

 

Opsarion.gr