1895 - Αστυνομικό δελτίο

16 Δεκεμβρίου 1895

Αστυνομικό Δελτίο

«Εν το χωρίω Ψάρι της Δημητσάνης οι Ιω. Στασινόπουλος και Θεοδ. Κωνσταντόπουλος ετραυμάτισαν επικινδύνως δια πυροβόλων όπλων τον Φώτιον Γκιώνην».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την εφημερίδα «ΤΕΓΕΑ» της 16 Δεκεμβρίου 1895 Έτος Δ' αρ. φυλ. 45).

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος