Λυσσαρέα Αρκαδίας - τρία (3) αρχεία του Όθωνα

Είναι αλήθεια ότι για την ιστορία της ορεινής Ηραίας, ιδίως για τα «μικρά χωριά» κατά μήκος του φαραγγιού Γκούρα Γορτυνίας, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα καμία επίσημη εργασία, αν και ο Αλ. Φιλαδελφεύς το 1930 (Αρχαιολ. Δελτίον 1931-32, σελ. 70) και ο Ελβετός Meyer εκφράζουν βεβαιότητα ότι η περιοχή έχει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Η έλλειψη βεβαιωμένων στοιχείων καταδικάζει τους πρώτους οικιστές των «μικρών χωριών της Γκούρας» να παραμείνουν για πολύ ακόμη στο χώρο του θρύλου.

Και ίσως μείνουν αναπάντητα ερωτήματα όπως:                        
-  Ποια μόρφωση – τι επαγγέλματα – τι πολιτισμό είχαν οι πρώτοι κάτοικοι;        
-  Πως προήλθαν τα σλαβικά και Αρβανίτικα τοπωνύμια; 
- Τι ανάγκασε τις πρώτες οικογένειες να εγκατασταθούν στον άγονο αυτό τόπο;

Και το κυριότερο:     
- Τι υπήρχε εδώ στα αρχαία χρόνια; Αξίζει άραγε να γίνει έρευνα (ανασκαφική;).

Σκόρπιες ειδήσεις (φυσικά όχι πριν το 1680), αντλούμε από καταλόγους της Πελοποννήσου (χωριά που πλήρωναν φόρους στους Ενετούς και Τούρκους). Πρέπει να ψάξει κανείς στα «Πελοποννησιακά», στο «Γορτυνιακό Ημερολόγιο», σε βενετικά «κατάστιχα», στα Ταξίδια του Πουκεβίλ για να βρει μια τυχαία –ίσως αμφίβολη– είδηση για κάποιο χωριό.

Σχετικά πλουσιότερο υλικό χρήσιμο για την έρευνα του 19ου–20ουαι. προσφέρει η  πρόσφατη ψηφιοποίηση των ΓΑΚ και η εύκολη πρόσβαση σε αυτά: δημόσια έγγραφα, δικαιοπραξίες, εκλογικοί κατάλογοι, κτλ.              

Με πρωτοβουλία ανθρώπων του πνεύματος τα τελευταία χρόνια άρχισε μια συζήτηση για να απαντηθεί τουλάχιστον ένα μέρος από τα ερωτήματα (μεγάλη είναι η συμβολή της δικτυακής τοποθεσίας «Αρκάδες Εσμέν» που οργάνωσε το «Α΄ Παγκόσμιο Παναρκαδικό Διαδικτυακό Συνέδριο». Στον απόηχο αυτού του Συνεδρίου πήγαν να αρχίσουν την προηγούμενη 10ετία μια σειρά Ημερίδες με θέμα «Ιστορικές Αναζητήσεις» στη γύρω περιοχή, όμως από ό τι φαίνεται ατόνησαν. 

Η έκδοση των Οθωμανικών Αρχείων Δημητσάνας  άπό τον Δρ. Levent Karapınar έγινε κι αυτή στα πλαίσια του Α’ Παγκόσμιου Παναρκαδικού Διαδικτυακού Συνεδρίου. Από αυτή τη δημοσίευση, άντλησε ήδη ιστορικό υλικό ο Κωνσταντίνος Γ. Κοκοσιούλης όπως και άλλοι.  

Σ’  αυτή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε το Διαδικτυακό Συνέδριο θα μπορούσε να ενταχθεί και η παρούσα δημοσίευση χειρογράφων που αναζήτησε στα Γ.Α.Κ. ο κάτωθι υπογεγραμμένος, αρχίζοντας με τα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο χωριό Μπουγιάτι (Λυσσαρέα  Ηραίας) με τίτλο:

Το Μπουγιάτι την εποχή του Όθωνα
(Μέσα από χειρόγραφα που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.)

Διακρίνονται σε 3 ξεχωριστές ενότητες:       

Μέρος πρώτο – Κτηματικές διαφορές με το Δημόσιο – αρχείο PDF

Μέρος δεύτερο – Οι εκλογές του 1843 & 1850 στο Μπουγιάτι – αρχείο PDF

Μέρος τρίτο – Διένεξη Μπουγιαταίων με τα χωριά Ρένεσι και Βλάχους το 1859-1861 – αρχείο PDF

 

 

 

 

 

Γιώργος Ιωαννίδης
Ιστορικός Ερευνητής