Ο Αμνίων στον Φιλόμασχο ...

Αρχαίων επιστολές

(Αγροτική)

 

Αμνίων Φιλομόσχω

     Απέκειρεν ημών η χάλαζα βαρέως εμπεσούσα τα λήια, και λιμού φάρμακο ουδέν. Ωνείσθαι δε ημίν επακτούς πυρούς ούχ τε διά σπάνιν κερμάτων.

     Έστι δε σοί, ως ακούω, της πέρυσιν ευετηρίας λείψανα, δάνεισον ούν μοι μεδίμνους είκοσιν, ώς άν έχοιμι σώζεσθαι αυτός και η γυνή και τά παιδία, καρπών δε ευφορίας γενομένης εκτίσομεν αυτό το μέτρον και λώϊον, εάν τις αφθονία γένηται.

      Μη δή περιίδης αγαθούς γείτονας εις στενόν του καιρού φθειρομένους.

 

Ο Αμνίων στον Φιλόμασχο

     Το βαρύ χαλάζι μας κατάστρεψε τα σπαρτά και δεν υπάρχει τίποτε για να χορτάσουμε την πείνα μας. Και δεν είναι δυνατό ν’ αγοράσουμε φερτά δημητριακά γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρήμα.

      Ακούω όμως πως εσύ έχεις υπόλοιπα από την παλιά καλή σοδειά, γι’ αυτό δάνεισέ μου είκοσι μεδίμνους[1], για να μπορέσω να σωθώ εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου κι όταν θα έχουμε ευφορία καρπών θα σου τα επιστρέψουμε με το παραπάνω τα δανεικά, όταν βεβαίως πέσει αφθονία.

      Μην περιφρονήσεις τους καλούς γείτονες που η αντιξοότητα των καιρών τους καταστρέφει.

 

 

 

 

Opsarion.gr


[1]Μέτρο αρχαίο των δημητριακών. Όποιος είχε 500 μεδίμνων εσοδεία (πεντακοσιομέδιμνοι) θεωρούνταν πλούσιος.