Δ’ Τοπικόν Συνέδριον Αρκαδικών Σπουδών

Δ’ Τοπικόν Συνέδριον Αρκαδικών Σπουδών

Μέσα σε 39 συναπτά έτη αφ’ όπου η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών οργάνωσε στην Τρίπολι το Πρώτο Αρκαδικό Συνέδριο, έρχεται και πάλι στην ιστορική Τριπολιτσά και οργανώνει το Δ’ Τοπικόν Συνέδριον Αρκαδικών Σπουδών. Στο διάστημα από το 1974 μέχρι σήμερα η Εταιρεία ανέπτυξε εξαιρετική δραστηριότητα με το επιστημονικό περιοδικό της «Πελοποννησιακά» που αριθμεί 30 τόμους με τα 23 Τοπικά και 8 Διεθνή Πελοποννησιακά Συνέδρια, των οποίων εξέδωσε τα αντίστοιχα Πρακτικά (τόμοι 47), και τις επιστημονικές εκδόσεις.

Το Β’ Αρκαδικό Συνέδριο είχε έδρα την Τεγέα και την Τρίπολι (Νοέμβριος 1988) και το Γ’ (Νοέμβριο 1992) επραγματοποιήθη στο κέντρο της Τσακωνιάς, το Λεωνίδιο, μάλιστα με την μορφή Πνευματικού Συμποσίου.

Ήδη η Εταιρεία συνεχίζουσα την παράδοσι οργανώνει το Δ’ Τοπικόν Συνέδριον Αρκαδικών Σπουδών πέντε έτη μετά την απώλεια του αειμνήστου Προέδρου της Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, ανδρός σοφού, εμπνευστού του θεσμού των συνεδρίων της Εταιρείας και οργανωτού αυτών. Στην μνήμη αυτού του μεγάλου ανδρός, του ιστορικού που έστησε και το πνευματικόνμνημείον της Τριπολιτσάς με την τρίτομο ιστορία αυτής, αφιερώνει με σεβασμό και ευγνωμοσύνη η Εταιρεία και το παρόν Συνέδριον. Τούτο θα πραγματοποιηθή Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 στην Τρίπολι και Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 το Συνέδριο θα μεταφερθή στην ιδιαιτέρα πατρίδα του τιμωμένου, την προσφιλή Δημητσάνα.

Στην Τρίπολι οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δ. Τριπόλεως Παρασκευή 1η Νοεμβρίου απόγευμα και Σάββατο 2 Νοεμβρίου πρωί και απόγευμα, σε δύο τμήματα. Τμήμα Πρώτον των αρχαίων και βυζαντινών χρόνων και Τμήμα Δεύτερον των νεότερων χρόνων. Στην Δημητσάνα, όπου οι Σύνεδροι θα μεταβούν την Κυριακή το πρωί (3 Νοεμβρίου) με λεωφορείο μισθωμένο από την Εταιρεία, θα τελεσθή Αρχιερατική Θ. Λειτουργία και Μνημόσυνο φιλολογικό του αειμνήστου Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, μετά το πέρας των οποίων θα συνεχισθούν οι εργασίες του Συνεδρίου στο Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας.

 

 

Η Γ. Γραμματέας της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών

Ιωάννα Γιανναροπούλου

================

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Αναλυτικά, ολόκληρο το Πρόγραμμα του Δ’ Τοπικού Αρκαδικού Συνεδρίου σε Τρίπολι και Δημητσάνα. Σε αρχείο με μορφή pdf.

 

 

 

 

Arcadians
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013