Δημοτικές εκλογές 2014 - Οι 4 Συνδυασμοί για την Γορτυνία

Οι Συνδυασμοί και των τεσσάρων παρατάξεων για τις Δημοτικές Εκλογές 2014 στην Γορτυνία.

Συνδυασμοί:

Ανδρέα Κολοβού, αρχείο pdf

Γιάννη Γιαννόπουλου, αρχείο pdf

Στάθη Κούλη, αρχείο pdf

Γιάννη Φράγκου, αρχείο pdf

Στο Ψάρι για το Τοπικό Συμβούλιο

Με τον Συνδυασμό του Ανδρέα Κολοβού:

Βασίλης Παρασκευόπουλος
Νίκος Ζαφειρόπουλος

 

Με τον Συνδυασμό του Γιάννη Γιαννόπουλου:

Βασίλης Λιακόπουλος
Παυλή Αθανασία

 

Με τον Συνδυασμό του Στάθη Κούλη:

Καγιούλης Νίκος

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Συνδυασμό του Ανδρέα Κολοβού:

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος

 

 

 

 

 

 

Opsarion.gr