Παροιμίες και άλλα τινά από το Ψάρι ...

«Αρχής τετευχώς ίσθι ταύτης άξιος» (Όταν αποκτήσεις κάποιο  αξίωμα – εξουσία – κοίταξε να φανείς αντάξιος αυτού.

«Το μέν γάρ κρίναι του ευγνώμονος» (Χαρακτηριστικό του ευγνώμονος  - του καλοπροαίρετου, είναι το να κρίνη.

Η συνέχεια στο λίνκ που ακολουθεί σε μορφή pdf

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος