Τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον Αναστασίας Φ. Τσόρβα

Τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον Αναστασίας Φ. Τσόρβα

 

Την Κυριακήν 9 Φεβρουαρίου και ώραν 10 π.μ., είς τον Ιερόν Ναόν Παναγίας Μαρμαριωτίσσης Χαλανδρίου, τελείται το Τεσσαρακονθήμερον Αρχιερατικόν Ιερόν Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της προς Κύριον εκδημησάσης πεφιλημένης μητρός & γιαγιάς μας, Αναστασίας Φ. Τσόρβα, το γένος Γεωργίου Κ. Αναστασοπούλου.

 

Τα τέκνα & εγγόνια

Παναγιώτης & Αικατερίνη μετά των τέκνων Φιλίππου & Ιωάννου
Γεώργιος και
Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Τσόρβας, του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρμαριωτίσσης Χαλανδρίου