Στη Βιβλιοθήκη Δημητσάνας το Βιβλίο Πρακτικών Ψαρίου 1925-1933

Το πρώτο Βιβλίο Πρακτικών του Ψαρίου, κοσμεί από την 19η Ιουνίου 2020 την αρχαιότερη Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, δηλαδή την Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας. Η προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης κυρία Δέσποινα Καραφώτη, ακολουθώντας την συνήθη διαδικασία, συνέταξε Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής που έχει ως εξής:

Πρωτόκολλο Παραδόσεως – Παραλαβής

        Στην Δημητσάνα σήμερα την 19η Ιουνίου 220, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. και στο Γραφείο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Δημητσάνας ο κ. Αναστασόπουλος Βασίλης του Κων/νου, από το Ψάρι της Ηραίας καταγόμενος κάτοικος Αθηνών, παρέδωσε στην κ. Δέσποινα Καραφώτη, προϊσταμένη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Δημητσάνας ένα χειρόγραφο βιβλίο πράξεων της Κοινότητας Ψαρίου Ηραίας. Το χειρόγραφο είναι «βιβλιοδετημένο» αποτελείται από 79 σελίδες και στην πρώτη σελίδα αυτού έχει την ένδειξη «Κοινότητα Ψάρι». Περιέχει πράξεις από το έτος 1925 έως το έτος 1933. Με το χειρόγραφο αυτό πλουτίζεται η συλλογή χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης.

 

Αφού συνετάχθη το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Ο παραδώσας                         Η παραλαβούσα

Βασίλειος Αναστασόπουλος          Δέσποινα Καραφώτη

 

Το βιβλίο αυτό που παραδώσαμε στην Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, ήρθε στα χέρια μας τον Μάρτιο του 1998 σχεδόν διαλυμένο. Το δώσαμε στην κυρία Άντια Αδαμοπούλου (καταγωγή από Ράφτη Αρκαδίας) που είναι συντηρήτρια έργων τέχνης και το έσωσε κυριολεκτικά από την ολική του διάλυση και στη συνέχεια μας το παρέδωσε στην μορφή που το παραδώσαμε στην Βιβλιοθήκη Δημητσάνας. Το συγκεκριμένο βιβλίο στάθηκε η αφορμή για να γράψουμε και εκδώσουμε 21 χρόνια αργότερα το βιβλίο: Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας – Πηγές γραπτές επί του χάρτου & επί του εδάφους. Σε όλο αυτό το διάστημα που το είχαμε στη κατοχή μας, το φροντίσαμε με αγάπη διότι είναι η ιστορία μας, το μεταγράψαμε και το ενσωματώσαμε ολόκληρο στο βιβλίο μας.

Το Αρχείο της Κοινότητας Ψαρίου από τον Φεβρουάριο του 1998 βρίσκεται σε ένα φωριαμό του πρώην Δήμου Ηραίας στο Παλούμπα, σε μία μεγάλη πλαστική σακούλα. Εκεί αναζητήσαμε -και βρήκαμε- μερικά χρόνια αργότερα (όταν αρχίσαμε τη συγγραφή του βιβλίου) το Μητρώο Αρρένων 1844-1924 που επίσης εντάξαμε στο βιβλίο μας. Αρχικά, όταν ζητήσαμε από τον αρμόδιο τότε υπάλληλο να δούμε τ’ αρχεία του Ψαρίου, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντάς μας τη μαγική φράση: «απαγορεύεται». Έπειτα από έντονη διαφωνία μας κατά την οποία εξηγούσαμε στον αρμόδιο υπάλληλο ότι η λέξη «απαγορεύεται» δεν αρμόζει σε Πολιτεία Δημοκρατική, τη λύση έδωσε ο τότε Δήμαρχος κ. Σταύρος Χριστόπουλος που μας επέτρεψε και φωτογραφίσαμε το έν λόγω βιβλίο. Δοθείσης δε της ευκαιρίας, τον ευχαριστούμε δημόσια μέσα από το άρθρο αυτό.

Διακρίνοντας τότε, την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το Αρχείο του Ψαρίου (το ίδιο ίσχυε και για όλα τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου), ο μόνος πραγματικά χώρος που θα μπορούσε -κατά την κρίση μας- να φιλοξενήσει αλλά και να σώσει το Βιβλίο Πρακτικών 1925-1933 δεν ήταν παρά η μοναδική στην Ελλάδα Βιβλιοθήκη Δημητσάνας.

Πιστεύουμε, αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας για να δείτε το χειρόγραφο αυτό αριστούργημα του Ψαρίου αφενός και αφετέρου διότι φυλάσσονται σε αυτήν σπάνια και μοναδικά χειρόγραφα και όχι μόνο. Στην δε ξενάγησή σας, οι ευγενέστατες κυρίες της Βιβλιοθήκης θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος