Το 7μελές άτυπο συμβούλιο της Κοινότητας Ψαρίου ανακοινώνει ...

Υπεράνω όλων ας οδηγεί η λογική και όχι τα παθήματα

 

Πέντε πράγματα που καταστρέφουν ανθρώπους και Κοινότητες: «Φιλαργυρία, φιλοδοξία, ζηλοτυπία, οργή, εγωισμός».

        Ο βίος του φιλάργυρου μοιάζει με ένα νεκρώσιμο δείπνο, όπου, καίτοι υπάρχουν όλα τα επιθυμητά φαγητά, κανένας δεν ευφραίνεται. Φιλαργυρία, απληστία, είναι η φθορά ανθρώπων και Κοινοτήτων και καταστροφή αρετών και χαρακτήρων και επίσης σπέρματα πολέμων (διχόνοιας). Η πολυτέλεια δε ιδιαίτερα είναι η ρίζα παντός κακού και πρέπει να περιορίζεται.

        Ο ιδιωτικός βίος των αρμοδίων της Κοινότητας πρέπει να συμμορφώνεται με την δημόσια υπηρεσία τους, πρέπει μάλιστα να διευθύνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν φθόνο ή πλεονεξία, προσέχοντας ιδιαίτερα να προβάλουν το καλό παράδειγμα προς τους συμπολίτες τους. Η καλύτερη Κοινότητα είναι αυτή που περιλαμβάνει τους αξιολογώτερους ανθρώπους.

        Η τελική απαίτηση της καλής διαχείρισης είναι η επιβολή του νόμου και η πολιτική αγωγή σε ευνομούμενη Κοινότητα είναι η καλύτερη αγωγή. Οι νόμοι πρέπει να είναι λίγοι αλλά με ευρύ περιεχόμενο. Η νομοθεσία της δικαιοσύνης είναι κάτι το ωραίο, αλλά καθώς οι νόμοι είναι απαραίτητοι για τον άνθρωπο, δηλαδή όταν αυτοί πειθαναγκάζουν τους ανθρώπους στην ηθική και στην τιμιότητα, οι άνθρωποι πλέον δεν είναι κατάλληλοι για την ελευθερία, διότι η αρετή αυτή καθ’ εαυτή πρέπει να είναι ο μόνος αναγκαίος νόμος, επειδή αυτή καθ’ εαυτή είναι ο ύψιστος φυσικός νόμος. Είναι απαίτηση δηλαδή, όπως και σε άλλα πράγματα οι αρμόδιοι να παρέχουν το παράδειγμα της υποταγής στους νόμους. Είναι δε κωμωδία η δικαιοσύνη όταν οι αρμόδιοι τιμωρούν άλλους για παραβάσεις, τις οποίες αυτοί οι ίδιοι διαπράττουν. Οι αρμόδιοι επίσης πρέπει να επιμελούνται ώστε να προλαμβάνουν όλες τις άσχημες πράξεις, σεβόμενοι δε τους αξιόλογους τρόπους πρέπει να ωθούν τους πάντες προς την δικαιοσύνη, να μην κρύβουν δε τους παραβάτες, αλλά να τους τιμωρούν. Διότι αλλιώς, εάν δεν τιμωρούνται οι παραβάτες θα βλάπτονται οι μη παραβάτες, οι καλοί.

        Όσο δε αφορά  στη διάθεση των αρμοδίων έναντι των πολιτών, πρέπει αυτοί να επιδιώκουν το κάλλιστο. Έχοντα μάλιστα υπόψη τους ότι, η εξουσία τους δεν επεκτείνεται μόνο προς το κάλλιστο, αλλά και προς την ομόνοια και αρμονία των ατόμων – ομόνοια, αρμονία και κάθε τι που παράγει ομογμωμοσύνη, είναι απαραίτητα ως προς την ορθή διάθεση των πολιτών. Αν δε η Κοινότητά, τους έχει αδικήσει, οφείλουν να συμπεριφέρονται προς αυτή με σεβασμό.

 

 

 

 

Άτυπο 7μελές[1] συμβούλιο Κοινότητας Ψαρίου  [1] Το 7μελές άτυπο συμβούλιο της Κοινότητας θα γίνει μέχρι το Φθινόπωρο 9μελές. Οι δύο νέες θέσεις θα καλυφθούν έπειτα από έγκριση της ομάδας των 7. Προς τούτο, αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην άτυπη (προς το παρόν) ομάδα της Κοινότητας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από τη Σελίδα μας στο  Facebook. Απαιτείται όρκος σιωπής.