Προσφορά βιβλίων για το χωριό

Το βιβλίο «Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας – πηγές γραπτές επί του χάρτου & επί του εδάφους», εκδόθηκε το 2019 αλλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι εξαντλημένο.

Πιθανόν, να υπάρχουν πατριώτες που θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο και δεν το έχουν, πιθανόν. Γι’ αυτούς τους πατριώτες που θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας του προέβη στην εκτύπωση είκοσι (20) αντιτύπων και θα τα διαθέτει δωρεάν στο Ψάρι, στις 26 & 27 Αυγούστου από την οικία του και μόνο, κατά τις απογευματινές ώρες 6-7 μμ.

Το βιβλίο αυτό δεν θα επανεκδοθεί στο μέλλον.  

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος