Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας - οικία Διονύση Γκιώνη

Το video αυτό είναι σχεδόν τραβηγμένο εξ’ ολοκλήρου στην οικία του Διονύση Γκιώνη. Προφανώς είναι γυρισμένο παραμονές του Αγιαννιού, διότι προς το τέλος του έχει λίγα πλάνα από πανηγύρι.

     Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία που γυρίστηκε, είναι όμως της περιόδου 1982-1985.

DVD

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος