Ψάρι - Πρακτικό 1815

Κλασικό δείγμα συναλλαγής της προεπαναστατικής περιόδου 1821.

-- «Δια του παρόντος μου ιλτιζάμ - τεμεσουκίου, ομολογώ εγώ υποκάτωθεν εγγραμμένος, Ευθύμιος Ταμπακόπουλος, ότι από τα τζουρούτικα της Καρύταινας όπου αγοράσαμε από τον ενδοξοσοφολογιώτατο Αγντζήπ φένδη έκαμα ιλτιζάμι το Ψάρι και από τα δεκατάσσαρα τα πέντε μερίδια του Παλούμπα τον ηζμηθρά εις τον κυρ Δημητράκη Κολιόπουλο από Παλούμπα, δια γρόσια πεντακόσια εβδομήντα πέντε λέγω νούμερο γρόσια 575 δια το μπίν οτούς σενεσί να τα κάμει ζάπτι μάρτι ηλτιμαρικλέν δια το οποίο ιλτιζάμι έλαβα τα άνωθεν άσπρα και αν όμως και εβγούνε ηστεράδες να αποκρένεται ο άνωθεν κυρ Δημητράκης και εις αυτώ του έδωσα το ιλτιζάμ τεμεσούκι μου εις χείρας του 1815 Φεβρουαρίου 18 Βυτίνα

 

Ευθύμιος Ταμπακόπουλος
Κωνσταντίνος Ταμπακόπουλος» --

 

Επεξηγήσεις: Ιλτιζάμι-τεμεσούκι, είναι η μίσθωση των προσόδων και φόρων.

                       Ζάπτι (ζάπι), είναι η εξουσία, η κατοχή, η κυριότητα.

 Σημείωση: Η αντιγραφή στο έγγραφο είναι πιστή. Οι Ταμπακόπουλοι, ήσαν τραπεζίτες της εποχής από τη Βυτίνα.

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος