Ιστορικές & Τοπογραφικές Αναζητήσεις στην Ηραία - Πρακτικά Ημερίδας

 Προλογικό Σημείωμα

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας, ολοένα και περισσότερο, συνειδητοποιούμε την ανάγκη τεκμηρίωσης της παρουσίας μας σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο, γι’ αυτό και προστρέχουμε στη συστηματική διερεύνηση της ιστορικής και πολιτιστικής μας παρουσίας μέσα στο χρόνο. Η διερεύνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μικρά χωριά ή τις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, που συγκεντρώνουν ιστορικές και λαογραφικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της ταυτότητάς τους.

Ο Δήμος Ηραίας με τη διοργάνωση του συνεδρίου «Ιστορικές και Τοπογραφικές αναζητήσεις στην περιοχή του Δήμου Ηραίας»στην έδρα του Δήμου, στο χωριό Παλούμπα, στοχεύει να συμβάλει στον εμπλουτισμό του επιστημονικού διαλόγου σε δύο επίκαιρα θέματα που βρίσκονται στην τρέχουσα επικαιρότητα.

Το πρώτο θέμα, αφορά στις ιστορικές αναζητήσεις των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής μας. Με τη διερεύνηση αυτού του θέματος προσδοκάται ότι θα φωτιστεί περισσότερο η ιστορική διαδρομή του Δήμου μας και θα αναδειχθεί η συνέχεια μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου κόσμου, προσφέροντας πλούσια στοιχεία για τη ζωή και τον πολιτισμό της περιοχής.

             Είναι γνωστό, η Αρχαία Ηραία ήταν πρωτεύουσα του Κράτους των Ηραιατών. Η ιστορία της ξεκινά από την πρωτοελλαδική περίοδο (2.500-2.000 π.χ.). Είναι σύνθετη και δεν ακολουθεί μια ευθύγραμμη πορεία. Η γεωγραφία της περιοχής, δηλ. η διάταξη των οροσειρών, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ηραίας και ευνόησε την ύπαρξη της μικρής αυτής ανεξάρτητης πολιτικής οντότητας. Βασικό χαρακτηριστικό της πρώιμης Ηραιάτικης ιστορίας είναι η ίδρυση των μικρών οικισμών - πόλεων, η αντιπαράθεση αυτών με όμορες πόλεις (π.χ. με τους Ηλείους) και η ίδρυση συμμαχιών με άλλες πόλεις (Αχαϊκή Συμπολιτεία) για να αντιμετωπιστούν εξωτερικοί κίνδυνοι. Η Αρχαία Ηραία βρισκόταν πάντα στο μεταίχμιο μεταξύ Αρκαδίας και Ηλείας και ήταν ιστορικό σταυροδρόμι (πέρασμα Ε’ Μυκηναϊκής οδού). Η ανάπτυξη του κράτους των Ηραιατών ποικίλλει μέσα στο χρόνο. Ωστόσο, η Ηραία κατάφερε να πάρει τα ηνία σε διαφορετικές χρονικές εποχές και να αναπτύξει αξιόλογο πολιτισμό και οικονομική δύναμη. Το κοινό αυτό πολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο που είχαν αναπτύξει οι κάτοικοι της περιοχής, αφομοίωσε τους νέους πληθυσμούς (Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Σλάβοι, Φράγγοι, Τούρκοι, Αρβανίτες, Αλβανοί, Ενετοί) που, κατά καιρούς, εδρέωσαν για διαφόρους λόγους την παρουσία τους στην περιοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό κατά την προεπαναστατική περίοδο, όπου το αδούλωτο ελληνικό πνεύμα άντεξε τις σκληρές δοκιμασίες, τις ταπεινώσεις, τους εξευτελισμούς και τις θηριωδίες των διαφόρων κατακτητών και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία και επίσπευση του ξεσηκωμού του γένους. Η Ηραία το 1821 ήταν το επίκεντρο του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Η σημαία της επανάστασης υψώθηκε στο χωριό Μπέτζι (Αγιονέρι σήμερα) στις 21 Μαρτίου. Εκεί, με τις προτροπές των Πλαπουταίων συγκεντρώθηκαν περίπου 800 συνειδητοί οπλοφόροι από όλα τα χωριά της περιοχής και έστησαν το πρώτο ελληνικό στρατόπεδο. Η Ηραία ήταν εκείνη που έστειλε το πρώτο μήνυμα για έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και η πολυπόθητη λευτεριά του γένους των Ελλήνων δεν άργησε να έρθει.

... 

Η συνέχεια και τα Πρακτικά της Ημερίδας σε PDF

 

 

 

 

Arcadians.gr  - Οκτώβριος 2014