Πρακτικά Εκλογών στο Ψάρι - 1843

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους[i] (Γ.Α.Κ), στα ψηφιακά αντίγραφα, τέσσερα (4) έγγραφα αφορούν το Ψάρι. Είναι τα έγγραφα 1043, 1044, 1045, 1046, και αναφέρονται στα Πρακτικά των Εκλογών στο Ψάρι το 1843.

Στα Πρακτικά αναφέρεται σαν εκλεγείς παμψηφεί ο Ιωάννης Αναστασόπουλος, γεωργός, λαμβάνοντας 20 ψήφους.  Έχουν ενδιαφέρον, διότι διακρίνουμε σε αυτά και ονόματα Ψαραίων που σήμερα δεν αναφέρονται στο Ψάρι. Άξιο λόγου επίσης είναι το όνομα του Ιερέα που πιθανόν να κατάγεται από το γειτονικό χωριό Σέρβου.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην εκκλησία του Αγιάννη του Πρόδρομου σύμφωνα με τις οδηγίες. Στο Πρακτικό αυτό του 1843, έχουμε την πρώτη επίσημη μαρτυρία για την εκκλησία στο Ψάρι. Η παράδοση αναφέρει – αλλά και η επιγραφή στο υπέρθυρο του Αγιάννη, ότι αυτός κτίσθηκε το 1876. Το Πρακτικό αυτό ανατρέπει την παράδοση και ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα για την εκκλησία[ii] του Ψαρίου. Προφανώς η επιγραφή «1876» αναφέρεται στην ανακαίνιση της εκκλησίας και μόνο. 

Η θεώρηση και επικύρωση των Πρακτικών έγινε στην Καρύταινα, κέντρο της εκλογικής περιφέρειας. Τα Πρακτικά συνέταξε ο Ιερέας Νικόλαος Δάρας που φαίνεται πως ήταν εγγράμματος.

 [i] Η Σελίδα μας ευχαριστεί θερμά τον Γιώργο Ιωαννίδη από την Λυσσαρέα που μας πληροφόρησε για το Πρακτικό των εκλογών του 1843, και μας το μετέγραψε.

[ii] Εξακολουθεί να αμφισβητείται η παράδοση για την εκκλησία του Άγιου Χαράλαμπου, σύμφωνα με την οποία, αυτή βρισκόταν στην θέση του σημερινού δημοτικού σχολείου. Την άποψη αυτή ενίσχυε και το γεγονός ότι στην γύρω περιοχή είχαν βρεθεί τάφοι αφενός, και αφετέρου διότι το κοντινό τοπωνύμιο «Βάρζες» δηλώνει τάφους (αρβανίτικη λέξη). 

 

Σε αρχείο pdf τα Πρακτικά Εκλογών στο Ψάρι το 1843

 

Από τα Γ.Α.Κ

Φύλλο 1

Φύλλο 2

Φύλλο 3

Φύλλο 4

 

 

 

 

 Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος